Звітність

Протоколи зборів:
Протокол фінансової звітності 2019рік

Звіт керівництва:
Звіт керівництва
Звіт керівництва 2020рік

Розкриття інформації:
Баланс на 31.12.2019 рік
Баланс за 2020 рік
Баланс за 2021 рік

Звіт про фінансовий результат на 31.12.2019
Звіт про фінансовий результат за 2020 рік
Звіт про фінансовий результат за 2021 рік

Звіт про рух грошових коштів 2019 року
Звіт про рух грошових коштів 2020 року
Звіт про рух грошових коштів 2021 року

Звіт про власний капітал 2019 року
Звіт про власний капітал 2020 року
Звіт про власний капітал 2021 року

Примітки до фінансової звітності за 2019 рік
Примітки до фінансової звітності за 2020 рік

Примітки до річної фінансової звітності за 2019 рік
Примітки до річної фінансової звітності за 2020 рік
Примітки до річної фінансової звітності за 2021 рік

Додаток до приміток до річної звітності інформації про сігмент 2019 рік
Додаток до приміток до річної звітності інформації про сігмент 2020 рік
Додаток до приміток до річної звітності інформації про сігмент 2021 рік

Звіт незалежного аудитора ТОВ КБВ на 2019 рік
Звіт незалежного аудитора ТОВ КБВ на 2020 рік
Звіт незалежного аудитора ТОВ КБВ на 2021 рік